Nordhavnen eller Københavns Nordhavn er et havneanlæg ved Øresunds kyst, der blev anlagt i slutningen af 1800-tallet ved opfyldning i Svanemøllebugten nord for Københavns Frihavn. I dag danner området, der i alt er over 2 km² stort, rammen om størstedelen af Københavns Havns traditionelle aktivitet. I Nordhavnen findes færgelejer, containerterminal og fisketorv, ligesom der er mange lagre og industrielle virksomheder. Nordhavnen rummer desuden Danmarks største lystbådehavn. Størsteparten af arealerne ejes af By & Havn, der har påbegyndt en gradvis udvikling af området hen over de næste 40 år. Et større landindvindingsprojekt vil udvide bydelen med 100 ha, der blandt andet skal fungere som ny containerterminal og 3 nye terminaler til krydstogtskibe. I 2005 indgik Københavns Kommune og regeringen en aftale om udvikling af Nordhavn. Herefter blev der udskrevet en international konkurrence i 2008 om fremtidens bæredygtige by – som siden er konkretiseret i en udviklingsstrategi for området.

Den nordvestlige spids af Nordhavnen har siden 1995 huset Fiskerihavnen, som tidligere holdt til ved Skudehavnen. De små skure til fiskegrej , værksteder og selv en kiosk, giver området en næsten kolonihave-agtig karakter. Selve Fiskerihavnen benyttes i dag af en blanding af lystfiskere, erhvervsfiskere og fritidssejlere. Af og til er det muligt at købe friskfanget fisk ved kajkanten for 20 kr for en posefuld.